top of page
sillmacka-bombadill.jpg

Ångersrätt & Reklamationer - (gäller ej företagskunder)

Ibland ser verkligheten inte ut som på bild, det kan bero på vilken upplösning och vilken bildskärm du har. Vi kan således inte garantera att exempel färgerna är korrekt återgivna.

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställd felfri vara utan att ange anledning. Meddelande om detta ska lämnas så fort som möjligt till info@bombadill.se, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits.
Varan ska återsändas i oanvänt skick till

Bombadill Design AB
Bocktryckarvägen 25
129 33 Hägersten

Obs! Det är du som kund som står för returkostnaden. Vi löser inte ut paket som skickats mot postförskott eller efterkrav. Frakt- och eventuella fakturaavgifter återbetalas ej.

Om du skulle få en vara med fel på, kontakta oss på info@bombadill.se. Bifoga gärna en bild. Felaktiga varor ersättes med en ny likadan.

 

Bytesrätt - (gäller ej företagskunder)

Du har alltid möjlighet att byta en vara mot annan produkt för samma värde. Detta måste dock ske inom 14 dagar.

 

Obs! Det är du som kund som står för returkostnaden. Vi löser inte ut paket som skickats mot postförskott eller efterkrav.

 

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

bottom of page